عکاسی زمینه سفید شاید شناخته شده ترین شاخه عکاسی صنعتی باشد. در عکاسی صنعتی هدف شناساندن ویژگی های محصول بدون دخل و تصرف و دستکاری کردن آن ویژگی ها است. کاری که تحت عنوان عکاسی تبلیغاتی انجام می شود. عکسهای زمینه سفید در طراحی لیست محصول و کاتالوگ استفاده  دارد. البته امروزه بازار بزرگ مصرف آن در زمینه فروش اینترنتی یا همان eCommerce است.

چه نوع عکاسی مناسب کسب و کار شماست ؟

می‌توانیم شما را در زمینه عکاسی تبلیغاتی راهنمایی کنیم

تلفن:  ۷۷۲۷۵۳۶۵ – ۰۹۱۲۸۱۰۳۲۷۲