بایگانی برچسب: عکاسی تبلیغاتی از موبایل

عکاسی تبلیغاتی از محصولات الکترونیک

عکاسی تبلیغاتی از محصولات الکتورنیک

    در رو به رو شدن با هر موضوع جدید برای عکاسی تبلیغاتی، باید بدانیم که صرفا با دو نکته کلی برخورد خواهیم کرد. اول اینکه علم پایه عکاسی و مهارت ما در مواجهه با بافت و نور مهمترین ابزار ما هستند. دوم اینکه هر محصولی نیز چند ویژگی خاص خود را دارد که […]